CONDIȚII GENERALE


CONDIȚII GENERALE

MAGAZIN ELECTRONIC 

RUDI – magazin online


I. OBIECT

Art. 1. Aceste condiții generale sunt destinate reglementării raporturilor între "EXPLOSI – S" EOOD, orașul Haskovo, str. "Macedonia" sc. B nr. 16 etajul 6 ap. 48, denumită mai jos pe scurt FURNIZOR și clienții, denumiți mai jos UTILIZATORI ai magazinului electronic www.rudi.bg, denumit mai jos  „MAGAZIN ELECTRONIC”.


ІІ. DATELE FURNIZORULUI 

Art. 2. Informații corespunzătoare Legii privind comerțul electronic și Legii privind protecția consumatorilor: 1. Denumirea Furnizorului: " EXPLOSI – S" EOOD 2. Sediu și adresă de administrare: str. "Macedonia" sc. B nr. 16 etajul 6 ap.48 3. Adresă de exercitare a activității: str. "Macedonia" sc. B nr. 16 etajul 6 ap.48 4. Date de corespondență: str. "Macedonia" sc. B nr. 16 etajul 6 ap.48 5. Înmatriculare la registrele publice: CUI: 201010889 6. Numărul certificatului de administrator al datelor cu caracter personal: nr. 7. Autorități de supraveghere: (1) Comisia privind protecția datelor cu caracter personal  Adresă: Sofia 1592, bul. „Prof. Tsvetan Lazarov” nr. 2, tel.: (02) 940 20 46 fax: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Site web: www.cpdp.bg (2) Comisia privind protecția consumatorilor Adresă: 1000 orașul Sofia, piața ”Slaveikov” nr. 4А, et.3, 4 și 6, tel.: 02 / 980 25 24 fax: 02 / 988 42 18 linie fierbinte: 0700 111 22 Site web: www.kzp.bg 8. Înmatriculare conform legii privind taxa pe valoarea adăugată nr. BG ……………….. III.


CARACTERISTICILE MAGAZINULUI ELECTRONIC

Art. 3. Magazinul electronic este accesibil la următoarea adresă Internet: www.rudi.bg, prin care Utilizatorii au posibilitatea de a încheia contracte de vânzare – cumpărare și livrare a produselor oferite de MAGAZINUL ELECTRONIC, inclusiv următoarele: 1. A se înregistra și a crea cont de utilizator pentru vizualizarea MAGAZINULUI ELECTRONIC și folosirea serviciilor suplimentare pentru furnizarea de informații; 2. A face declarații electronice în legătură cu încheierea sau executarea contractelor cu MAGAZINUL ELECTRONIC prin interfața paginii MAGAZINULUI ELECTRONIC, accesibilă în Internet; 3. A încheia contracte de vânzare – cumpărare și livrare a produselor, oferite de MAGAZINUL ELECTRONIC; 4. A efectua orice plăți, legate de contractele încheiate cu MAGAZINUL ELECTRONIC, conform modalităților de plată acceptate de MAGAZINUL ELECTRONIC; 5. A primi informații referitoare la produsele noi oferite de MAGAIZBUL ELECTRONIC; 6. A vizualiza produsele, caracteristicile acestora, prețurile și condițiile de livrare; 7. A fi informați despre drepturile care decurg de lege, cu precădere prin interfața paginii de Internet a MAGAZINULUI ELECTRONIC; 8. A exercita dreptul de renunțare la contractul, încheiat de la distanță pentru produsele oferite de către Furnizor, pentru care este aplicabil dreptul de renunțare la contract;


Art. 4. Furnizorul livrează produsele și garantează drepturile Utilizatorilor, prevăzute de lege, în limitele bunei credințe, criteriilor și condițiilor acceptate în practica, în dreptul comercial sau în actele normative referitoare la utilizatori.


Art. 5. (1) Utilizatorii încheie contract de vânzare – cumpărare a produselor, oferite de MAGAZINUL ELECTRONIC prin interfața Furnizorului, accesibil pe pagina sa de Internet sau alte mijloace de comunicare de la distanță; (2) În virtutea contractului de vânzare-cumpărare a produselor, încheiat cu utilizatorii, Furnizorul se obligă a furniza și transfera proprietatea Utilizatorului asupra produselor stabilite de acesta prin interfața; (3) Utilizatorii plătesc Furnizorului remunerare pentru produsele livrate în conformitate cu condițiile stabilite ale MAGAZINULUI ELECTRONIC și aceste condiții generale.  Remunerarea este egală cu prețul publicat de către Furnizor pe adresa de Internet MAGAZINULUI ELECTRONIC; (4) Furnizorul livrează produsele comandate de către utilizatori în termenele și condițiile, determinate de către  Furnizorul paginii magazinului electronic și conform acestor condiții generale; (5) Prețul livrării este stabilit separat și în mod expres față de prețul produselor.  


Art. 6. (1) Utilizatorii și Furnizorul cad de acord că toate declarațiile lor legate de încheierea și realizarea contractului de vânzare – cumpărare ar putea fi efectuate pe cale electronică și prin declarații electronice în sensul Legii privind documentul electronic și semnătură electronică și art. 11 din Legea privind comerțul electronic;


(2) Se presupune că declarațiile electronice ale Utilizatorilor site-ului sunt date de către persoanele, menționate în datele furnizate de către Utilizator la realizarea înregistrării, în cazul în care Utilizatorul a introdus numele de utilizator și parola corespunzătoare.  


IV. UTILIZAREA MAGAZINULUI ELECTRONIC 

Art. 7. (1) Pentru utilizarea MAGAZINULUI ELECTRONIC în vederea încheierii contractelor de vânzare – cumpărare de produse, Utilizatorul Utilizatorul urmează a introduce numele de utilizator și parola pt accesare de la distanță alese de acesta, în cazurile în care magazinul electronic necesită o înregistrare. (2) Numele de utilizator și parola pt acces de la distanță sunt stabilite de către Utilizatorul, prin înregistrare electronică pe site-ul Furnizorului. (3) Prin completarea datelor sale și apăsarea butoanelor "Da, accept" sau "Înregistrare", Utilizatorul declară că cunoaște aceste condiții generale, este de acord cu conținutul acestora și se obligă a le respecta în mod incontestabil. (4) Furnizorul confirmă înregistrarea Utilizatorului prin trimiterea unui mesaj la adresa electronică menționată de către Utilizatorul, la care se trimit și informații referitoare la activarea înregistrării. Utilizatorul confirmă înregistrarea și încheierea contractului accesând link-ul electronic din mesaj, prin care este înștiințat despre înregistrarea efectuată, trimis de către Furnizor. După confirmare este creat un cont al Utilizatorului și între acesta și Furnizorul iau naștere raporturi contractuale. (5) La efectuarea înregistrării Utilizatorul se obligă a furniza date corecte și actuale. Utilizatorul va actualiza în timp util datele, menționate la înregistrarea sa în cazul modificării acestora. (6) Pentru a beneficia de funcționalitatea completă a magazinului electronic al Furnizorului, Utilizatorul se obligă a se înregistra pe site-ul magazinului electronic. Furnizorul nu este responsabil în cazul în care din cauza lipsei de înregistrări Utilizatorul nu a putut beneficia de funcționalitatea completă a magazinului electronic, inclusiv cu privire la exercitarea drepturilor aferente contractului, posibilitatea de a pretinde un preț mai mic și alte funcțiuni similare. (7) Aceste condiții generale ar putea fi acceptate de către utilizatorii și fără a se înregistra la MAGAZINUL ELECTRONIC, prin exprimarea expresă a voinței acestora, inclusiv prin site-ul MAGAZINULUI ELECTRONIC.


Art. 8. (1) Adresa electronică furnizată la înregistrarea inițială a Utilizatorului, precum și oricare adresă electronică următoare, folosită pentru schimb de declarații între Utilizator și Furnizor, reprezintă „Adresa electronică principală“ în senul acestor condiții generale. Utilizatorul are dreptul a schimba adresa sa electronică principală de contact. (2) La primirea cererii pentru schimbarea adresei electronice principale de contact, Furnizorul trimite cerere de confirmare a schimbării. Cererea de confirmare se trimite de către Furnizor la adresa electronică principală de contact, menționată de către Utilizator. (3) Schimbarea adresei electronice principale de contact are loc după confirmarea de către Utilizator, prin link, conținut în cererea de confirmare, trimisă de către Furnizor adresa electronică principală de contact, menționată de către Utilizator. (4) Furnizorul înștiințează utilizatorul cu privire la schimbarea realizată prin mesaj electronic, trimis la adresa electronică principală de contact, menționată de către Utilizator înaintea schimbării, conform al.2. (5) Furnizorul nu este responsabil în fața Utilizatorului pentru schimbarea necorespunzătoare regulilor a adresei electronice principale de contact. (6) Furnizorul ar putea solicita Utilizatorului folosirea adresei electronice principale de contact în cazuri specifice.  


V. PASURILE TEHNCE ALE ÎNCHEIERII CONTRACTULUI DE VÂNZARE – CUMPĂRARE

Art. 9. (1) Utilizatorii folosesc cu precădere interfața paginii Furnizorului pentru încheierea contractelor de vânzare – cumpărare a produselor oferite de către Furnizor ÎN MAGAZINUL ELECTRONIC. (2) Contractul este încheiat în limbă bulgară. (3) Contractul între Furnizorul și Utilizatorul reprezintă aceste condiții generale, accesibile pe site-ul MAGAZINULUI ELECTRONIC. Utilizatorul este parte la contractul încheiat cu Furnizorul conform datelor furnizate la înregistrarea și conținute în contul utilizatorului. Pentru evitarea oricăror suspiciuni, acestea sunt datele introduse la crearea contului de utilizator la Furnizor. (5) Furnizorul include în interfața paginii sale de Internet mijloace tehnice pentru constatarea și rectificarea erorilor comise la introducerea datelor, înaintea dării declarației pentru încheierea contractului. (6) Prezentul contract este considerat încheiat din momentul înregistrării Utilizatorului la Furnizor sau din momentul acceptării condițiilor generale prin altă modalitate expresă, inclusiv prin darea unei declarații pe site-ul Furnizorului. Contractul de vânzare – cumpărare de produse este considerat încheiat din momentul declarării de către utilizator prin interfața Furnizorului. (7) Pentru încheierea prezentului contract și pentru încheierea contractului de vânzare – cumpărare de produse, Furnizorul înștiințează în mod expres Utilizatorul în mod corespunzător prin mijloace electronice. (8) declarația pentru încheierea contractului și confirmarea pt primirea acestuia sunt considerate primite din momentul în care adresele acestora ar putea fi accesate. (9) Furnizorul livrează produsele la adresa menționată de către Utilizator, și nu este responsabil în cazul în care datele menționate de către Utilizator sunt incorecte sau induc în eroare.


Art. 10. (1) Utilizatorii încheie contractul de vânzare – cumpărare cu Furnizor, respectând următoarea procedura: Realizarea înregistrării la MAGAZINUL ELECTRONIC și furnizarea datelor necesare, în cazul în care Utilizatorul nu este înregistrat până în momentul respectiv la MAGAZINUL ELECTRONIC sau prin declararea unor produse fără înregistrare; Accesarea sistemului pentru plasarea comenzilor pe MAGAZINUL ELECTRONIC prin identificarea cu nume de utilizator și parolă sau prin orice alte modalități de identificare;  Selectarea unuia sau mai multor produse de pe MAGAZINUL ELECTRONIC și adăugarea acestora la lista produselor cu produse de achiziționat;  Furnizarea datelor necesare pentru realizarea livrării; Selectarea mijlocului și a momentului de plata a prețului. Confirmarea comenzii; (2) Utilizatorii ar putea încheia contracte de vânzare – cumpărare cu Furnizor fără a se înregistra, folosind funcționalitatea respectivă de pe interfața magazinului electronic.  


VI. OBLIGAȚII PARTICULARE ALE FURNIZORULUI. PROTECȚIA UTILIZATORILOR 

Art. 11. Regulile din această secțiune VI a prezentelor condiții generale sunt aplicabile Utilizatorilor, despre care, potrivit datelor menționate pentru încheierea contractului de vânzare- cumpărare sau la înregistrarea la MAGAZNUL ELECTRONIC, s-ar putea concluziona că sunt utilizatori în sensul Legii privind protecția consumatorilor, Legii privind comerțul electronic și/sau Directivei 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011.


Art. 12. (1) Principalele caracteristici ale produselor oferite de către Furnizor sunt stabilite în profilul fiecărui produs pe site-ul MAGAZINULUI ELECTRONIC. (2) Prețul produselor cu toate impozitele incluse este determinat de către Furnizor în profilul fiecărui produs pe site-ul MAGAZINULUI ELECTRONIC. (3) Valoarea cheltuielilor poștale și a celor de transport nu este inclusă în prețul produselor, fiind stabilită de către Furnizor și furnizată Utilizatorilor ca informații în unul din următoarele momente anterioare momentului de încheiere a contractului:  - În profilul fiecărui produs pe site-ul Furnizorului al MAGAZINULUI ELECTRONIC; - La selectarea produselor pentru care urmează a se încheia contractul de vânzare – cumpărare; (4) Modalitatea de plată, livrare și executare a contractului sunt stabilite în aceste condiții generale, precum și în informațiile prezentate Utilizatorilor site-ului de către Furnizor; (5) Informațiile furnizate Utilizatorilor conform prezentului articol sunt actuale în momentul vizualizării sale pe site-ul Furnizorului înaintea încheierii contractului de vânzare – cumpărare; (6) Furnizorul menționează în mod obligatoriu condițiile de livrare a diferitelor produse pe site-ul său; (7) Înaintea încheierii contractului Furnizorul menționează valoarea totală a comenzii pentru toate produsele conținute în comanda; (8) Utilizatorii cad de acord că protecția deplină a consumatorilor cerută de Legea privind protecția consumatorilor ar putea fi acordată prin interfața platformei MAGAZINULUI ELECTRONIC sau poșta electronică.


Art. 13. (1) Utilizatorul cade de acord că Furnizorul are dreptul a primi plata în avans pentru contractele de vânzare – cumpărare a produselor încheiate și livrarea sa; (2) Utilizatorul alege la propria sa discreție dacă va plăti Furnizorului prețul pentru livrarea produselor înaintea sau în momentul livrării acestora.


Art. 14. (1) Utilizatorul este îndreptățit, fără a datora despăgubiri sau penalități și fără a indica motive concrete, a renunța la contractul încheiat în termen de până în 14 zile, calculate de la data primirii produselor, prin completarea formularului unic pentru renunțare la contract, disponibil pe site-ul Furnizorului. Informații privind dreptul de renunțare sunt disponibile pe site-ul Furnizorului. Utilizatorii ar putea beneficia și de o altă afirmație fără echivoc care ar putea fi înregistrată pe un suport durabil; (2) Dreptul de renunțare conform al.1 nu este aplicabil în următoarele cazuri: 1. Pentru livrarea de produse, manufacturate pe baza comenzii utilizatorului sau în conformitate cu cerințele sale individuale; 2. Pentru livrarea de produse, care ar putea deteriora calitatea sa din cauza naturii sale sau care au o perioadă de valabilitate scurtă; 3. Pentru livrarea produselor sigilate, care sunt desigilate după livrarea acestora și nu ar putea fi returnate din considerente legate de igiena sau de protejarea sănătății umane; 4. Pentru livrarea de produse, care după ce au fost livrate și din cauza naturii acestora sunt amestecate cu alte produse, de la care nu ar putea fi separate; 5. Pentru livrarea de înregistrări audio și/sau video sigilate sau de software sigilat, care sunt desigilate după livrarea acestora; 6. Pentru livrarea de ziare, periodice sau reviste cu excepția contractelor de abonament pentru livrarea unor asemenea produse; (3) În cazul în care Furnizorul nu a îndeplinit obligațiile sale legate de furnizarea de informații, stabilite în Legea privind protecția consumatorilor, Utilizatorul are dreptul a renunța la contractul încheiat în termen de până un an și 14 zile, calculat de la data primirii produselor. În cazul în care informațiile sunt furnizate utilizatorului în limitele termenului de renunțare, acesta începe să curgă de la data furnizării acestora. Utilizatorul are dreptul a prezenta afirmația de renunțare direct Furnizorului prin completarea formularului unic de renunțare la contract, disponibil pe site-ul Furnizorului; (4) Dacă Utilizatorul a exercitat dreptul său de renunțare la contract de la distanță sau  de la contractul încheiat în afara obiectivului comercial, Furnizorul rambursează toate sumele primite de la Utilizatorul, inclusiv cheltuielile de livrare, fără întârziere nejustificată și nu mai târziu de 14 zile de la data, la care  acesta a fost înștiințat despre decizia Utilizatorului de a renunța la contract. Furnizorul rambursează sumele primite prin mijlocul de plata folosit de către utilizatorul la tranzacția inițială, cu excepția cazurilor în care utilizatorul și-a exprimat acordul expres privind folosirea unui alt mijloc de plată și în condiția în care nu generează cheltuieli pentru Utilizator;  (5) La exercitarea dreptului de renunțare, cheltuielile ocazionate cu returnarea produselor livrate sunt suportate de către Utilizator, din suma plătită de către Utilizator conform contractului fiind deduse cheltuielile legate de returnarea produselor. Furnizorul nu este obligat a rambursa cheltuielile suplimentare ocazionate cu livrarea produselor, în cazul în care Utilizatorul a menționat o modalitate expresă de livrare a produselor, care diferă de cea mai ieftină livrare standard, oferite de către Furnizor; (6) Utilizatorul se obligă a păstra produsele primite de la Furnizor și a asigura rezervarea calității și siguranței acestora pe durata perioadei menționate în al.1; (7) Utilizatorul ar putea exercita dreptul său de renunțare la contractul încheiat cu Furnizor prin trimiterea unei afirmații scrise Furnizorului prin completarea formularului standard pentru renunțarea la contract, disponibil pe site-ul MAGAZINULUI ELECTRONIC; (8) În cazul în care Furnizorul nu a oferit a primi produsele personal, acesta ar putea  reține plata sumelor utilizatorului până la primirea produselor sau până momentul în care Utilizatorul prezintă o dovadă pentru returnarea produselor, prioritate având evenimentul care are loc primul.


Art. 15. (1) Perioada de livrare a produselor și momentul inițial de la care începe să curgă această perioadă este stabilită pentru fiecare produs aparte, la încheierea contractului cu Utilizator prin site-ul Furnizorului, dacă produsele nu sunt comandate cu o singură livrare; (2) În cazul în care Utilizatorul și Furnizorul nu au stabilit un termen de livrare, termenul de livrare a produselor este de 30 zile lucrătoare, calculat de la data următoare data expedierii comenzii Utilizatorului plasate Furnizorului prin site-ul magazinului electronic; (3) În cazul în care Furnizorul nu poate îndeplini contractul din cauza indisponibilității produselor comandate, acesta este obligat a înștiința Utilizatorul despre aceasta și a rambursa sumele plătite de acesta.  


Art. 16. (1) Furnizorul predă produsele Utilizatorului după atestarea îndeplinirii cerințelor privind furnizarea informațiilor Utilizatorului conform Legii privind protecția consumatorilor; (2) Utilizatorul și Furnizorul certifică în scris circumstanțele prevăzute în al. 1 în momentul livrării prin aplicarea semnăturii private, dacă nu s-a convenit altceva; (3) Utilizatorul și Furnizorul cad de acord asupra faptului că vor respectate cerințele prevăzute în al.1, în cazul în care certificarea este realizată de către unei persoane despre care în funcție de circumstanțele respective s-ar putea trage concluzia că aceasta persoană va preda informațiile Utilizatorului -  parte la contract.


VII. ALTE CONDIȚII 

Art. 17. Furnizorul pune la dispoziție și predă produsele Utilizatorului în termenul stabilit la încheierea contractului.  

Art. 18. Utilizatorul trebuie să examineze produsele în momentul livrării și predării acestora de către Furnizor și în cazul în care produsele nu corespund cerințelor sale a înștiința imediat Furnizorul despre aceasta.  


VIII. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Art. 19. (1) Furnizorul ia măsuri pentru protecția datelor cu caracter personal ale Utilizatorului, conform Legii privind protecția datelor cu caracter personal.  (2) Din considerente de securitate a datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor, Furnizorul va trimite datele doar la e-mail-ul menționat de către Utilizatorii la înregistrarea acestora. 


(3) Furnizorul acceptă și publică pe site-ul său Politica sa privind protecția datelor cu caracter personal.  

(4) Utilizatorii cad de acord că Furnizorul are dreptul a prelucra datele lor cu caracter personal, necesare executării comenzilor plasate la magazinul electronic și pentru realizarea contractului.


Art. 20. (1) În orice moment Furnizorul are dreptul a solicita Utilizatorului a se legitima și a atesta veridicitatea circumstanțelor și datelor declarate la înregistrarea lui.


(2) În cazul în care din orice cauze utilizatorul a uitat sau a pierdut numele de utilizator și parola sa, Furnizorul are dreptul a aplica procedura publicată privind numele de utilizator și parole pierdute sau uitate.


IX. MODIFICAREA ȘI ACCESAREA CONDIȚIILOR GENERALE 

Art. 21. (1) Aceste condiții generale ar putea fi modificate de către Furnizor despre care ultimul va înștiința în mod corespunzător toți Utilizatorii înregistrați;  (2) Furnizorul și Utilizatorul cad de acord că orice completare și modificare a acestor condiții generale își va produce efectele față de Utilizator după înștiințarea sa expresă de către Furnizor și dacă Utilizatorul nu declară în termenul de 30 de zile acordat că le respinge; (3) Utilizatorul cade de acord că toate afirmațiile Furnizorului, legate de modificarea acestor condiții generale vor fi trimise la adresa electronică, menționată de către Utilizator la înregistrarea sa. Utilizatorul cade de acord că adresele electronice, trimise cu respectarea ordinii prevăzute în acest articol nu trebuie semnate cu semnătură electronică pentru a-și produce efectele fața de acesta.   


Art. 22. Furnizorul publică aceste condiții generale pe site-ul său împreuna cu toate complementările și modificările aduse acestora.


X. ÎNCETARE

Art. 23. Aceste Condiții generale și contractul Utilizatorului cu Furnizorul sunt încetate în următoarele cazuri: la încetarea sau declararea insolvenței uneia dintre părțile contractuale; la acordul comun al părților exprimat în formă scrisă;  unilateral, cu preaviz adresat de către o parte celeilalte părți în neîndeplinirii obligațiilor ultimei; la existența imposibilități obiective a părților de îndeplinire a obligațiilor sale; la confiscarea sau sigilarea echipamentelor de către unor autorități de stat; în cazul radierii înregistrării Utilizatorului pe site-ul MAGAZINULUI ELECTRONIC. În cazul acesta, contractele de vânzare – cumpărare încheiate, dar nerealizate rămân în vigoare și sunt supuse executării; în cazul exercitării dreptului de renunțare, conform art. 55, al. 1 din Legea privind protecția consumatorilor. În asemenea cazuri este încetat doar contractul de livrare a produselor comandate, în cazul în care dreptul de renunțare la contract este aplicabil pentru categoria respectivă de produse.


XI. ALTE CONDIȚII

Art. 24. Eventuala nulitate a unor dispoziții ale acestor condiții generale nu va atrage nulitatea contractului întreg.

Art. 25. Aspectelor nereglementate prin prezentul contract, legate de executarea și interpretarea prezentului contract, sunt aplicabile legile din Republica Bulgaria.  

Art. 26. Toate litigiile născute între părțile prezentului contract vor fi soluționate de către instanțele competente sau de către Comisia pentru protecția consumatorilor.